A PREZENTÁCIÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

     A dokumentumok kötelező formai követelményei:

     Terjedelem: maximum 5 oldal (a prezentáció és az összefoglaló együttesen)
     Formátum: 1997-2003-as Microsoft Word
     Cím: Betűméret: 11, Betűtípus : Times New Roman (kapitális, félkövér), Igazítás: középre
     Prezentáció:
Betűméret: 11, Betűtípus : Times New Roman, Igazítás: sorkizárt, Margók: 2 cm      (alsó-felső) 1,5 cm (jobb-bal)
     Az előadó/k vezeték és utóneve - Betűméret: 11, Igazítás: sorkizárt
     Az intézmény neve - Betűméret: 11, Betűtípus: Times New Roman, Igazítás: középre
     Összefoglaló: max 1 oldal, Betűméret: 10, Betűtípus: Times New Roman, Igazítás: középre,      Margók: 2 cm (alsó-felső) 1,5 cm (jobb-bal)
     A szervezők nem vállalják a prezentációk utószerkesztését.

     Részvétel formái, hivatalos nyelvek, technikai eszközök

     Lehetséges részvételi formák: előadóként vagy hallgatóként
     Hivatalos nyelvek: bolgár, magyar
     Az előadások nyelve: bolgár/magyar
   A szerzői jogok védelme:

        Az egyes prezentációk szerzői jogának tulajdonosai minden esetben az előadók és teljes    felelősséget vállalnak annak tartalmáért.
        A szervezők fenntartják a jogot, hogy a megadott témáknak, illetve tartalmi és formái    követelményeknek nem megfelelő prezentációkat visszautasítsák.
   Prezentációk: Egy előadó egy prezentációval vehet részt a rendezvényen. Kivételt képez
   ez alól az olyan eset, amikor a második prezentációt egy másik szakemberrel közösen adják    elő. A prezentációk hossza maximum 5 perc lehet. A gördülékeny tolmácsolás biztosítása    végett az előadásokat a rendezvényt megelőzően kérjük eljuttatni a szervezőkhöz.
        A 2012. május 20-áig beérkezett prezentációkat megjelenítjük a konferencia hivatalos    katalógusában.
        Technikai eszközök: Laptop és projektor használata biztosított a résztvevők számára.
   A prezentációkat PowerPoint formátumban, pendrive-on szíveskedjenek magukkal hozni a
   rendezvény napján. Az előadásokat a rendezvényt megelőzően elektronikus úton kérjük
   eljuttatni a megadott email címre, fájlnévként az előadó nevét megadva.